Contact

© EBC² BV 2021, All Rights Reserved.

EBC² Equine Business Coaching

Equine Assisted Business Coaching

Van Business Coaching naar Equine Assisted Business Coaching … een kleine stap met grote impact …

Als business coaches willen we een stap verder gaan, we ondersteunen onze executive coaching door zowel het actieve gebruik van paarden als het gebruik van de jarenlange ervaring door het werken met paarden. Enige voorkennis van of ervaring met paarden is totaal niet nodig. Er wordt enkel aan de hand met paarden gewerkt. Onze sessies kunnen zowel bij ons thuis als op locatie plaatsvinden.

Een vraag die we natuurlijk frequent krijgen is hoe paarden nu kunnen bijdragen aan een betere performance als manager en leidinggevende. Hier kunnen we heel wat argumenten aandragen maar ons concept is voornamelijk op twee pijlers gebaseerd.

Vooreerst gebruiken we het paard als spiegel om onszelf beter te leren kennen: Hoe voel ik mij echt? Hoe reageer ik non-verbaal op bepaalde situaties? Wat is mijn intrinsieke leiderschapsstijl? Wat is mijn persoonlijkheidstypologie? Hoe gedraag ik mij in teamverband? Welke rol neem ik spontaan op in een team? Jezelf beter leren kennen en aanvaarden hoe je omgaat met uitdagingen, obstakels, stress, … is de basis van waarop we samen aan het werk kunnen. Paarden zijn meesters in het ons duidelijk maken van signalen die we naar onze omgeving uitsturen en waar we ons als mens helemaal niet bewust van zijn. Ze pikken deze signalen feilloos op en reageren daar dan ook zonder enige filter op waardoor ze ons de bewuste spiegel voorhouden. Onze houding, onze bewegingen, onze mentale ingesteldheid, onze manier van spreken, … lokken een reactie van het paard uit waardoor we geconfronteerd worden met onze innerlijke gevoelens en de invloed welke deze hebben op ons gedrag.

Elfriede Berger

Door onze contacten met verschillende atleten op wereldniveau kunnen we uw organisatie niet alleen een leerrijke belevenis aanbieden, maar tevens een spectaculair en unieke ervaring bezorgen.

Elfriede Berger
Business Coach

De reden waarom paarden dit kunnen is voornamelijk gebaseerd op een aantal elementen die teruggaan naar de oorsprong van het paard: paarden zijn prooidieren die een natuurlijk vluchtgedrag vertonen bij gevaar en ze leven van nature in een sociale kudde met weliswaar een zeer sterke hiërarchie. Wij mensen zijn predatoren en het is juist het spanningsveld dat hierdoor tussen paard en mens ontstaat dat ons de unieke mogelijkheid biedt het paard als mede-coach te gebruiken. Ondanks het feit dat het paard door de eeuwen heen gedomesticeerd is, heeft het deze intrinsieke eigenschappen, zo belangrijk voor het voortbestaan van zijn soort, weten te behouden.

Het tweede luik in onze aanpak situeert zich op het vlak van leiderschapsontwikkeling. In onze TEAMS-aanpak (Transformational Equine Assisted Management Skills) integreren we de parallellen die we kunnen trekken vanuit het werken met paarden in de aangespannen sport en de uitdagingen die je als leider hebt. Je zal verbaasd staan hoe sterk de vergelijking opgaat met de mensport. Modern leiderschap gaat immers over het geven en krijgen van vertrouwen, het laten schitteren van je team door ze hun talenten te laten ontwikkelen en de best mogelijke ondersteuning te bieden. Als leider ben je de coach van je team, bestaande uit verschillende individuen, die er alles moet aan doen om hen zo goed mogelijk te laten functioneren. Samenwerking en cohesie, gedreven door een gemeenschappelijk doel zijn hier dan ook sleutelbegrippen. Wij gaan samen aan het werk zodat je het vertrouwen van je team verdient.

Als coach zijn wij ook jouw vertrouwenspersoon. Iedereen heeft er nood aan om zijn verhaal te kunnen doen, zijn bekommernissen en zorgen te delen. Als leidinggevende is dit niet altijd evident binnen de eigen organisatie.

EBC² Jan Timmerman en Elfriede Berger

Voortbouwend op onze aanpak, spannen we regelmatig de paarden voor de wagen om in alle rust in de natuur diepgaande coaching gesprekken te hebben, we noemen dit “Coaching on the coach” sessies. De rustgevende omgeving en de twee-eenheid met de paarden zorgen voor een ideale setting.

Jan Timmerman

Modern leiderschap gaat immers over het geven en krijgen van vertrouwen, het laten schitteren van je team door ze hun talenten te laten ontwikkelen en de best mogelijke ondersteuning te bieden.

Jan Timmerman
Business Coach

Elk coaching traject is uniek en aangepast aan de specifieke noden van de klant. Vooraleer een traject op te starten nodigen we je steeds uit voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek waarin we naar jou zullen luisteren en samen bekijken hoe we het best aan jouw verwachtingen kunnen voldoen. Enkel met een goed gevoel van beide kanten starten we een project op.

Bouwend op onze individuele coaching aanpak, kunnen we binnen dezelfde filosofie teamsessies aanbieden, en dit zowel voor korte als lange termijn trajecten. Ook teambuildings behoren tot de mogelijkheden. Door onze contacten met verschillende atleten op wereldniveau kunnen we uw organisatie niet alleen een leerrijke belevenis aanbieden, maar tevens een spectaculair en unieke ervaring bezorgen.